enelmk

на проектот

на проектот

Home  /  на проектот

Проектот Жива историја, жива природа со кратко име „Lhi-Lna“ беше вклучен во програмата за прекугранична соработка „Грција – поранешна Југословенска Република Македонија 2007-2013“ во рамките на втората покана. Екипата на соработници ги вклучува општината Алмопија и општината Новаци. Цел на проектот е остварување на интервенции за заштита и промоција на културното и природното наследство на прекуграничната област, со збир активности за обединување на избраните точки од интерес и нивно претставување преку нови медиуми.
Можете да најдете повеќе информации на веб страната на www.lhilna.eu