Στα πλαίσια του Έργου "Living history, Living nature" με ακρωνύμιο “Lhi-Lna”, το οποίο χρηματοδοτείται απο το πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας «Ελλάδα – πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013», ο Δήμος Αλμωπίας χρησιμοποιεί ψηφιακά μέσα για την ανάδειξη της ιστορικής και φυσικής της κληρονομιάς. Σκοπός των δράσεων είναι η χρήση της τεχνολογίας στον τομέα της τοπικής κληρονομιάς και η δημιουργία πρωτόπυπων ψηφικων εφαρμογών για την Αλμωπία, οι οποίες θα είναι εύκολα προσβάσιμες απο το κοινό.